ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2019-2020

Erasmus 2019-20 προκήρυξη για την πρακτική

0 comments

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2019-2020

Erasmus 2019-20 προκηρυξη για σπουδές

0 comments

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό κατά το ακαδ. Έτος 2018-2019

Erasmus 2018-19 προκήρυξη για πρακτική

0 comments

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2018-2019

Erasmus 2018-19 προκηρυξη για σπουδές

0 comments

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε.) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού σε Ιδρύ…

0 comments

Επιλεγέντες/εισες και επιλαχόντες/ουσες για πρακτική άσκηση 2017-2018

Ανακοίνωση καταλόγου επιλεγέντων/εισων και επιλαχόντων/ουσων φοιτητών/τριών για κινητικότητα πρακτικής άσκησης κατά το ακαδ. έτος 2017-2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αφισων - Δαγωνισμός Αφισας

H προθεσμία υποβολής αφισών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αφίσας Erasmus παρατείνεται έως και 16/6/2017

Διαγωνισμός αφίσας 2016
Εορτάζοντας τα 30 χρόνια του Προγράμματος Erasmus+

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό …

0 comments

Δελτίο Τύπου

0 comments

Επιλεγέντες/εισες και επιλαχόντες/ουσες σπουδές 2017-2018

Ανακοίνωση καταλόγου επιλεγέντων/εισων και επιλαχόντων/ουσων φοιτητών/τριών για κινητικότητα σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2017-2018

0 comments

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2017-2018

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η  Α Σ Κ Η Σ Η
στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2017-2018

Διαγωνισμός αφίσας 2016 - Εορτάζοντας τα 30 χρόνια του Προγράμματος Erasmus+

Διαγωνισμός αφίσας 2016
Εορτάζοντας τα 30 χρόνια του Προγράμματος Erasmus+

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό αφίσας για την προώθηση του Προγράμματος Erasmus+

Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε.)

Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα
Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε.)

Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

0 comments

Παραταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ΣΠΟΥΔΕΣ Erasmus+ (ακαδ. έτος 2017-2018)

Παραταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ΣΠΟΥΔΕΣ Erasmus+ (ακαδ. έτος 2017-2018)

0 comments

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2017-2018

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2017-2018

Ας επιλέξουμε όλοι και όλες μαζί την καλύτερη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ του ERASMUS+ !!!

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας,

για πρώτη φορά ας επιλέξουμε όλοι και όλες μαζί την καλύτερη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ του Προγράμματος ERASMUS+ για τον εορτασμό των 30 χρόνων του προγράμματος!

Δείτε 0 comments

Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ "Διεθνής Κινητικότητα 2015-2016"

Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ “Διεθνής Κινητικότητα 2015-2016”

Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ "Διεθνής Κινητικότητα 2015"

Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ “Διεθνής Κινητικότητα 2015”

Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ "Διεθνής Κινητικότητα" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ “Διεθνής Κινητικότητα” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ "Διεθνής Κινητικότητα" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ “Διεθνής Κινητικότητα” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό (σε Χώρες του Προγράμματος) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό (σε Χώρες του Προγράμματος) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

0 comments

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου γιορτάζει τα 30 χρόνια του προγράμματος Erasmus και……  προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας!

Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορεί να είναι εξερχόμενοι/ες φοιτητ…

0 comments

Προκήρυξη κινητικότητας για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ "Διεθνής Κινητικότητα" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προκήρυξη κινητικότητας για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ “Διεθνής Κινητικότητα” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ "Διεθνής Κινητικότητα" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ “Διεθνής Κινητικότητα” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προκήρυξη κινητικότητας Διοiκητικού - Τεχνικού Προσωπικού για επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προκήρυξη κινητικότητας Διοiκητικού – Τεχνικού  Προσωπικού για επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017  

  1. 0 comments

Προκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

  1. 0 comments

Teaching of Modern Greek language as a foreign language

Teaching of Modern Greek language as a foreign language

0 comments

Διεθνής Κινητικότητα 2015 - Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Σπουδές

  1. Προκήρυξη
  2. Αίτηση

0 comments

Πρακτική Άσκηση 2016 - Ανακοίνωση επιτυχόντων /ουσων και επιλαχοντων/ουσων φοιτητων/τριών

0 comments

Φοιτητικά δανεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

Φοιτητικά δανεια για μεταπτυχιακές σπουδές

0 comments

19η Διημερίδα Διεθνών – Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων

7 & 8 Ιουλίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη

Πρόγραμμα Διημερίδας

0 comments

Διεθνής Κινητικότητα 2015 - Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Σπουδές

Διεθνής Κινητικότητα 2015 – Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Σπουδές

  1. Προκήρυξη
  2. 0 comments

Ανακοίνωση επιτυχόντων - ουσων και επιλαχόντων-ουσων για κινητικότητα σπουδών 2016-2017 με το Πρόγραμμα Erasmus+

0 comments

Ειδική προκήρυξη πρακτικής άσκησης σε Πρεσβείες

Ειδική προκήρυξη πρακτικής άσκησης σε Πρεσβείες

0 comments

Προκήρυξη πρακτικής άσκησης φοιτητων /τριων 2016-2017

Προκήρυξη πρακτικής άσκησης φοιτητων /τριων 2016-2017

0 comments

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για σπουδές στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2016-2017

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για ΣΠΟΥΔΕΣ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2016-2017

0 comments

Διεθνής Κινητικότητα 2015 - Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Σπουδές

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Διεθνής Κινητικότητα 2015 - Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Προκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού

Προκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

0 comments

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού για επιμόρφωση

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού για επιμόρφωση – ERASMUS + 2015-2016

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για σπουδές και πρακτική άσκηση 2015-2016

Για το Erasmus Studies δείτε τα αποτελέσματα εδώ
Για το Erasmus Placement δείτε τα αποτελέσματα 0 comments