ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οδηγίες για μετακινήσεις εξαιτίας κορωνοϊού

http://erasmus-plus.gr/οδηγίες-για-μετακινήσεις-εξαιτίας-κο/  

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2019-2020

Erasmus 2019-20 προκήρυξη για την πρακτική

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2019-2020

Erasmus 2019-20 προκηρυξη για σπουδές

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό κατά το ακαδ. Έτος 2018-2019

Erasmus 2018-19 προκήρυξη για πρακτική

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2018-2019

Erasmus 2018-19 προκηρυξη για σπουδές

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε.) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Επιλεγέντες/εισες και επιλαχόντες/ουσες για πρακτική άσκηση 2017-2018

Ανακοίνωση καταλόγου επιλεγέντων/εισων και επιλαχόντων/ουσων φοιτητών/τριών για κινητικότητα πρακτικής άσκησης κατά το ακαδ. έτος 2017-2018

Δελτίο Τύπου

Επιλεγέντες/εισες και επιλαχόντες/ουσες σπουδές 2017-2018

Ανακοίνωση καταλόγου επιλεγέντων/εισων και επιλαχόντων/ουσων φοιτητών/τριών για κινητικότητα σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2017-2018

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2017-2018

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας Φοιτητών/τριων για Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η  Α Σ Κ Η Σ Η
στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2017-2018