Τμηματικοί Υπεύθυνοι

      
 
 
 
 
 
 
Σχολές & Τμήματα
Τμηματικός Υπεύθυνος 
Email 1
 Email 2
Tηλέφωνο 
 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Λέσβος
 
 
 
 
 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Ελένη Γκαρά (αναπλ. Μέλος  Παναγιώτης Πανόπουλος)
egara@sa.aegean.gr
ppanopou@sa.aegean.gr 
22510 36337
22510  36322
Τμήμα Γεωγραφίας
Tscheulin Thomas
 
22510 36463
 
Τμήμα Κοινωνιολογίας 
 Μαρία Μαρκαντωνάτου (αναπλ. Μέλος Ευστράτιος Παπάνης)
e.papanis@soc.aegean.gr
mmarkant@soc.aegean.gr
22510 36520
22510 36510 
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 
Χρήστος Καλλονιάτης (αναπλ. μέλος  Αναστασία Χουρμουζιάδη)
chkallon@aegean.g
nassiah@aegean.gr
22510 36637
22510 36652
 
 
 
 
 
 
Σχολή Περιβάλλοντος Μυτιλήνη & Λήμνος
 
 
 
 
 
Τμήμα Περιβάλλοντος
Αθανάσιος Στασινάκης (αναπλ. μέλος Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή)
astas@env.aegean.gr
kalantzi@aegean.gr
22510 36257
22510 36204
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Κωνσταντίνος Τοπουζέλης (αναπλ. μέλος Ουρανία Τζωράκη)
topouzelis@marine.aegean.gr
rania.tzoraki@aegean.gr
22510 36878
22510 36840
Τμήμα Επιστημών Τροφίμων & Διατροφής
Δημήτρης Σκάλκος (αναπλ. μέλος Δημήτρης Μακρής) 
dskalkos@aegean.gr
dmakris@aegean.gr
22540 83112
22540 83114
 
 
 
 
 
 
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Χίος
 
 
 
 
 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Στέφανος Χαρακτινιώτης (αναπλ. μέλος Στέλλα Ζούντα)
s.charaktiniotis@aegean.gr
szounta@aegean.gr
22710 35145
22710 35165
Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
Άννα Κοτρίκλα (αναπλ. μέλος Ελένη Ιακωβάκη)
akotr@aegean.gr
e.iakovaki@aegean.gr
22710 35257
22710 35254
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης 
Αναστασία Κωνσταντέλου (αναπλ. μέλος Αγάπιος Πλατής)
a.konstantelou@fme.aegean.gr
platis@aegean.gr
22710 35461
22710 35457
 
 
 
 
 
 
Σχολή Θετικών Επιστημών Σάμος & Σύρος
 
 
 
 
 
Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 
Ανδρέας Παπαθεοδώρου
a.papatheodorou@aegean.gr
 
22710 35154
 
Τμήμα Mαθηματικών  Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
Στέλιος Ζήμερας
zimste@aegean.gr
 
22730 82334
 
Τμήμα Mαθηματικών Κατεύθυνση Μαθηματικών 
Χρήστος Νικολόπουλος
cnikolo@aegean.gr
 
22730 82156
 
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριάκων & Επικοινωνιακών Συστημάτων 
Μανώλης Μαραγκουδάκης (αναπλ. μέλος Εργίνα Καβαλλιεράτου)
mmarag@aegean.gr
kavallieratou@aegean.gr
22730 82261
22730 82263
Τμήμα Μηχανικών Σχεδιάσης Προϊόντων & Συστημάτων (Σύρος) 
Νίκος Ζαχαρόπουλος (αναπλ. μέλος Παναγιώτης Κυριακουλάκος)
nzacharo@syros.aegean.gr
pank@syros.aegean.gr
22810 97139
22810 97115
 
 
 
 
 
 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Ρόδος 
 
 
 
 
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Γεωργία Λιαράκου (αναπλ. μέλος Αλιβίζος Σοφός)
liarakou@aegean.gr
lsofos@rhodes.aegean.gr
22410 99227
22410 99224
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
Γουβιάς Διονύσιος (αναπλ. μέλος Γιώργος Φεσάκης)
 
gfesakis@rhodes.aegean.gr
22410 99150
22410 99151 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 
Παναγιώτης Κουσούλης (αναπλ. μέλος Παναγιώτα Μανώλη)
kousoulis@rhodes.aegean.gr
manoli@rhodes.aegean.gr
22410 99341
22410 99342