Διεθνής Κινητικότητα 2015 - Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Σπουδές

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.