Διεθνής Κινητικότητα 2015 - Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.