Ειδική προκήρυξη πρακτικής άσκησης σε Πρεσβείες

Ειδική προκήρυξη πρακτικής άσκησης σε Πρεσβείες