19η Διημερίδα Διεθνών – Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων

7 & 8 Ιουλίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη

Πρόγραμμα Διημερίδας