Πρακτική Άσκηση 2016 - Ανακοίνωση επιτυχόντων /ουσων και επιλαχοντων/ουσων φοιτητων/τριών