Προκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προκήρυξη κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

  1. Προκήρυξη
  2. Αίτηση