Προκήρυξη κινητικότητας Διοiκητικού - Τεχνικού Προσωπικού για επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προκήρυξη κινητικότητας Διοiκητικού – Τεχνικού  Προσωπικού για επιμόρφωση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017  

  1. Προκήρυξη
  2. Αίτηση