Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό (σε Χώρες του Προγράμματος) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό (σε Χώρες του Προγράμματος) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Ανακοίνωση