Επιλεγέντες/εισες και επιλαχόντες/ουσες σπουδές 2017-2018

Ανακοίνωση καταλόγου επιλεγέντων/εισων και επιλαχόντων/ουσων φοιτητών/τριών για κινητικότητα σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2017-2018