Παράταση προθεσμίας υποβολής αφισων - Δαγωνισμός Αφισας

H προθεσμία υποβολής αφισών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αφίσας Erasmus παρατείνεται έως και 16/6/2017

Διαγωνισμός αφίσας 2016
Εορτάζοντας τα 30 χρόνια του Προγράμματος Erasmus+

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό αφίσας για την προώθηση του Προγράμματος Erasmus+