Επιλεγέντες/εισες και επιλαχόντες/ουσες για πρακτική άσκηση 2017-2018

Ανακοίνωση καταλόγου επιλεγέντων/εισων και επιλαχόντων/ουσων φοιτητών/τριών για κινητικότητα πρακτικής άσκησης κατά το ακαδ. έτος 2017-2018