Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης θέσεων κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες Εταίρους (εκτός ΕΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα 2017-2018»  παρατείνεται έως και την Τρίτη 17.10.2017.