ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Τηλέφωνο

+30 2251036021

Fax

+30 2251036029

Email

Vice-rector-aasw@aegean.gr

 

 

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων / Erasmus+ Office

 

 

Αναπλ. Προϊσταμένη

Καραντάνη Περσεφόνη

Τηλέφωνο

+30 2251036165

Fax

+30 2251036089

Email

erasmus@aegean.gr; tdap@aegean.gr

 

 

Κλασσική Κινητικότητα

Ραλλού Ματζουράνη

Τηλέφωνο

+30 2251036118

Fax

+30 2251036089

Email

erasmus@aegean.gr

 

 

Διεθνής Κινητικότητα

Πηγή Καραβία

Τηλέφωνο

+30 2251036167

Fax

+30 2251036089

Email

tdap@aegean.gr

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων / Erasmus+ Office

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης,

81100, Μυτιλήνη, Ελλάδα.

 

Website:

http://erasmus.aegean.gr/en/content/home-page

Skype:

Erasmus UAegean

Facebook:

https://www.facebook.com/erasmus.Uaegean