Συχνές Ερωτήσεις Πρακτική

 • Ποιοι φοιτητές συμμετέχουν στο Erasmus;


Στο πρόγραμμα Erasmus μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστήμιο Αιγαίου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους φοιτητές των προπτυχιακών κύκλων σπουδών είναι να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος των ακαδημαϊκών τους σπουδών.
Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τριών χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν & Νορβηγία) ή της Τουρκίας.

 

 • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

 

Οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμηματικού Υπευθύνου Erasmus. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν τη σύμφωνη τόσο του Τμηματικού Υπευθύνου Erasmus όσο και του Δ/ντη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Οι Υποψήφιοι διδάκτορες αντίστοιχα του Τμηματικού Υπευθύνου Erasmus όσο και του επιβλέποντα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου σπουδών του μετακινούμενου φοιτητή με τα καθήκοντα της Πρακτικής Άσκησης.

 

 • Πώς μπορώ να βρω φορέα Υποδοχής;


Επειδή το Πρόγραμμα είναι πολύ καινούριο δεν υπάρχει ακόμα μια οργανωμένη βάση φορέων Υποδοχής. Στον επισυναπτόμενο Πίνακα μπορείτε να δείτε ποιοι φορείς έχουν δεχτεί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι και σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες στο Τμήμα τους οι οποίοι μπορούν να συστήσουν κάποιους φορείς στο γνωστικό αντικείμενο του φοιτητή. Επίσης οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν φορέα ακόμα και μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας κάποια από τις μηχανές αναζήτησης. Τέλος, για αναζήτηση φορέα υπάρχουν χρήσιμα link στο επισυναπτόμενο αρχείο.. Χρήσιμα Link

Στο Πρόγραμμα συνολικά συμμετέχουν συνολικά 31 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία).

 

 • Για πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να μείνω στο εξωτερικό;

 

Η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 12 μήνες κατά τη διάρκεια του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Λόγω της χαμηλής χρηματοδότησης του Προγράμματος προτείνεται η συμμετοχή κάθε φοιτητή να μην ξεπερνά τους 6 μήνες έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσοτέρων φοιτητών κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης τις καθορίζει ο φορέας Υποδοχής σε συνεννόηση με τον φοιτητή.

 

 • Θα λάβω υποτροφία και πότε;

Όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν με το Erasmus λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας η οποία ποικίλει από χώρα σε χώρα και καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από το ΙΚΥ. Για μετακινήσεις μικρότερες των 3 μηνών και μεγαλύτερες των 12 μηνών δεν χορηγείται υποτροφία. Τα χρήματα δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού) το οποίο με τη σειρά του τα διανέμει στα Ιδρύματα της χώρας.

Η υποτροφία αποπληρώνεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη αποτελεί το (80%) του συνόλου των χρημάτων που δικαιούστε και τη λαμβάνετε περίπου σε 40 ημέρες από την μέρα της παρουσίαςσας στην εργασία. (Certification of arrival). Η δεύτερη δόση (20%) καταβάλλεται μετά την επιστροφή σας και αφού υποβάλλετε τα απαιτούμενα έγγραφα (εντός ενός μηνός από την επιστροφή σας).

Τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμό του υποτρόφου φοιτητή όπου ο ίδιος πρέπει να εμφανίζεται ως 1ος δικαιούχος (κατά προτίμηση στις Τράπεζες Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών είναι δυνατόν να του ζητηθεί ένα μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε.

 • Φοιτητές από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή με ειδικές ανάγκες ή από πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται μεγαλύτερη υποτροφία?

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προγράμματος, φοιτητές που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες, λαμβάνουν αυξημένο ποσό μηνιαίας υποτροφίας:Άτομο με αναπηρίες, σύμφωνα με τον κατάλογο που χρησιμοποιεί η ΕΜ*Άτομο από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές έχουν ορισθεί από τηνΕΜ για τις ανάγκες του προγράμματος. Άτομο προερχόμενο από πολύτεκνη οικογένεια(Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Erasmus)

 • Και με τη γλώσσα επικοινωνίας τι γίνεται;

Η γλώσσα καθορίζεται από το Φορέα Υποδοχής. Υπάρχει περίπτωση η χώρα υποδοχής να είναι η Γερμανία αλλά οι εργαζόμενοι να επικοινωνούν μεταξύ τους στα αγγλικά . Η συμφωνία για το επίπεδο γλωσσομάθειας του φοιτητή καθορίζεται σε συνεννόηση με το Φορέα Υποδοχής και εξαρτάται και από τα καθήκοντα τα οποία θα ανατεθούν στον υποψήφιο. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να έχετε στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας της χώρας Υποδοχής και να μιλάτε και μία γλώσσα (π.χ. αγγλικά, γαλλικά) σε πολύ καλό επίπεδο.

 

 • Μαθήματα Εντατικής Γλωσσικής Προετοιμασίας (EILC's)

Για τους φοιτητές που θα σπουδάσουν ή θα εργαστούν σε χώρες όπου η γλώσσα τους είναι από τις λιγότερο ομιλούμενες στην Ε.Ε. υπάρχει μια θαυμάσια ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα γλώσσας (αίτηση). Στο πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus και διαρκούν από 3 έως 8 εβδομάδες. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων γλώσσας οι φοιτητές λαμβάνουν κανονικά την υποτροφία Erasmus. Το Πρόγραμμα της γλωσσομάθειας συνήθως ξεκινάει ένα μήνα πριν την περίοδο του Erasmus.

Δείτε τα ιδρύματα διοργανωτές

 

 • Πόσα ECTS θα λάβω για την Πρακτική Άσκηση ;

Κάθε φοιτητής συμπληρώνει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement) και λαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες (ECTS) που προβλέπει το Τμήμα του για αυτή τη δραστηριότητα.

 

 • Μπορώ να λαμβάνω χρήματα και από το Φορέα?

Οι κανονισμοί του Προγράμματος δεν απαγορεύουν την αμοιβή του φοιτητή και από το Φορέα. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας δείχνει ότι σπάνια ο φορέας αμείβει το φοιτητή, παρόλα αυτά μπορεί να παρέχει κάποιες άλλες διευκολύνσεις όπως π.χ. η διαπραγμάτευση για ένα καλύτερο ενοίκιο, σίτιση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους κλπ. Είναι χρήσιμο όλα αυτά να έχουν προ-συμφωνηθεί με το Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που ο φοιτητής εργάζεται σε Πανεπιστήμιο τότε είναι δυνατόν, πάντα κατόπιν συμφωνίας, να απολαμβάνει όλες τις παροχές του Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές.

 • Υπάρχουν φορείς που δεν μπορώ εργαστώ?

 

Σύμφωνα και με την τελευταία ενημέρωση του ΙΚΥ, οι παρακάτω φορείς του εξωτερικού δεν είναι επιλέξιμοι για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών:

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

 

-Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο εξαντλητικός κατάλογος διατίθεται στο ιστότοπο (http://europa.eu/contact/websites/index_en.htm),

-Οργανισμοί οι οποίοι διαχείριζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)

-Αντιπροσωπείες ή δημόσια ιδρύματα της χώρας προέλευσης του φοιτητή, π.χ. πρεσβείες, προξενεία, μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία, λόγω της προϋπόθεσης της διεθνικότητας."

 

 • Κι αν τελικά επιλέξω να μετακινηθώ τι ακριβώς πρέπει να κάνω?

Δείτε..Διαδικασία Συμμετοχής.

Erasmus+