Αιτήσεις

Οι αιτήσεις φοιτητών/τριών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για κινητικότητα με το Πρόγραμμα Erasmus+, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις παρακάτω πλατφόρμες: