Αιτήσεις

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  2ης Συμπληρωματικής Προκήρυξης Erasmus+ για Κινητικότητα Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

Μυτιλήνη, 20/12/2022

__________________________________________________________________

2η Συμπληρωματική Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  με το πρόγραμμα  Erasmus+, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 31/10/2022 έως και 08/12/2022

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες 

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

 

Μυτιλήνη, 26/10/2022

__________________________________________________________________

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης Erasmus+ Ιουνίου 2022 για Κινητικότητα Φοιτητών/τριών για Σπουδές στο εξωτερικό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Μυτιλήνη, 25/07/2022

__________________________________________________________________

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης Κινητικότητας Erasmus+ Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό (Ιούλιος 2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+

Μυτιλήνη, 20/07/2022

____________________________________________________________

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  με το πρόγραμμα  Erasmus+, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 01/06/2022 έως και 20/06/2022

Πλατφόρμα αιτήσεων για πρακτική άσκηση Erasmus

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες 

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

________________________________________________________________________________________

 

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ  με το πρόγραμμα  Erasmus+, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 01/06/2022 έως και 20/06/2022

Πλατφόρμα αιτήσεων για σπουδές Erasmus

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

________________________________________________________________________________________

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκηρύξεων Κινητικότητας Erasmus+ Φοιτητών/τριών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση  2021

[Προκηρύξεις με αρ. πρωτ. 13562/6.7.2021 (Κινητικότητα για Σπουδές) και 13561/6.7.2021 (Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση) με προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/9/2021]

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ]

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ]

Μυτιλήνη, 9/12/2021

________________________________________________________________________________________

Οι αιτήσεις φοιτητών/τριών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για κινητικότητα με το Πρόγραμμα Erasmus+, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις παρακάτω πλατφόρμες: