Αιτήσεις

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης Erasmus+ Ιουνίου 2023 για Κινητικότητα Φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό ("Ευρωπαϊκό" Erasmus)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ιουνίου 2023 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS+ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ERUA (Δράση ΚΑ131, σχέδιο 2021)

Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 11/09/2023 και ώρα 9:00 π.μ. 

________________________________________________________________________________________

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ  με το πρόγραμμα  Erasmus+ το Εαρινό εξάμηνο 2023-24, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 28/08/2023 έως και 25/09/2023

Πλατφόρμα αιτήσεων για σπουδές Erasmus (Παρακαλούμε να έχετε έτοιμα όλα τα δικαιολογητικά που απαιτεί η προκήρυξη πριν υποβάλετε την αίτησή σας)

Έκθεση Σκοπιμότητας για Προπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

Μυτιλήνη, 28/08/2023

________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ (Διεθνής Διάσταση Δράσης ΚΑ131, σχέδιο 2021)

Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 21/8/2023 

________________________________________________________________________________________

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό (χώρες της ΕΕ) με το πρόγραμμα  Erasmus+ (Δράση ΚΑ131, σχέδιο 2022), για Κινητικότητες που θα προγραμματιστούν από 1/11/2023 και θα ολοκληρωθούν πριν τις 31/7/2024

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην πλατφόρμα που αναφέρεται στην προκήρυξη το διάστημα από 13/06/2023 έως και 13/07/2023, ώρα 23:59

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023, ώρα 23:59 μ.μ. 

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ (Δράση ΚΑ131, σχέδιο 2022)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναφέρεται στην Προκήρυξη το διάστημα από 29/05/2023 έως 07/06/2023, ώρα 23:59

________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΣΕ ΧΩΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ)  (ΚΑ 107, σχέδιο 2020)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο ειδικό έντυπο της αίτησης έως 6/6/2023 στο email: erasmus-icm@aegean.gr  

________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΣΕ ΧΩΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ)  (ΚΑ 171, σχέδιο 2022)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναφέρεται στην Προκήρυξη το διάστημα από 29/05/2023 έως 16/06/2023, ώρα 23:59 

________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΤΕΠ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ (Δράση ΚΑ131, σχέδιο 2022)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναφέρεται στην Προκήρυξη το διάστημα από 29/05/2023 έως 07/06/2023, ώρα 23:59

________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΤΕΠ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΣΕ ΧΩΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ)  (ΚΑ 107, σχέδιο 2020)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο ειδικό έντυπο της αίτησης έως 6/6/2023 στο email: erasmus-icm@aegean.gr  

________________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης Erasmus+ Μαϊου 2023 για Κινητικότητα Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΪΟΥ 2023 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

________________________________________________________________________________________

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό (χώρες της ΕΕ) με το πρόγραμμα  Erasmus+ (Δράση ΚΑ131, σχέδιο 2021), για Κινητικότητες που θα έχουν ολοκληρωθεί έως 31/10/2023 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην πλατφόρμα το διάστημα από 02/05/2023 έως και 16/05/2023 

Πλατφόρμα αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση Erasmus+

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

________________________________________________________________________________________

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης Erasmus+ Μαρτίου 2023 για Κινητικότητα Φοιτητών/τριών για Σπουδές στο εξωτερικό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

________________________________________________________________________________________

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ  με το πρόγραμμα  Erasmus+, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 08/02/2023 έως και 02/03/2023

Πλατφόρμα αιτήσεων για σπουδές Erasmus

Έκθεση Σκοπιμότητας για Προπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

Παράταση μέχρι την Τετάρτη 8/3/2023 και ώρα 23.59

Μυτιλήνη, 08/02/2023

________________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  2ης Συμπληρωματικής Προκήρυξης Erasmus+ για Κινητικότητα Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

Μυτιλήνη, 20/12/2022

__________________________________________________________________

2η Συμπληρωματική Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  με το πρόγραμμα  Erasmus+, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 31/10/2022 έως και 08/12/2022

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες 

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

 

Μυτιλήνη, 26/10/2022

__________________________________________________________________

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης Erasmus+ Ιουνίου 2022 για Κινητικότητα Φοιτητών/τριών για Σπουδές στο εξωτερικό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Μυτιλήνη, 25/07/2022

__________________________________________________________________

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης Κινητικότητας Erasmus+ Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό (Ιούλιος 2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+

Μυτιλήνη, 20/07/2022

____________________________________________________________

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  με το πρόγραμμα  Erasmus+, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 01/06/2022 έως και 20/06/2022

Πλατφόρμα αιτήσεων για πρακτική άσκηση Erasmus

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες 

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

________________________________________________________________________________________

 

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ  με το πρόγραμμα  Erasmus+, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 01/06/2022 έως και 20/06/2022

Πλατφόρμα αιτήσεων για σπουδές Erasmus

Έγγραφο για την Έγκριση Διευθυντή/ντριας για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες

Έγγραφο για την Έγκριση Επιβλέποντα/ουσας για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες

________________________________________________________________________________________

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκηρύξεων Κινητικότητας Erasmus+ Φοιτητών/τριών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση  2021

[Προκηρύξεις με αρ. πρωτ. 13562/6.7.2021 (Κινητικότητα για Σπουδές) και 13561/6.7.2021 (Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση) με προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/9/2021]

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ]

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ]

Μυτιλήνη, 9/12/2021

________________________________________________________________________________________

Οι αιτήσεις φοιτητών/τριών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για κινητικότητα με το Πρόγραμμα Erasmus+, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις παρακάτω πλατφόρμες: