Χάρτης Erasmus+ 2021-27

Απονομή του Χάρτη Erasmus στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει απονεμηθεί στο Ίδρυμα ο Χάρτης Erasmus, για την περίοδο 2021-27, με τίτλο “ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027” Quality Certificate.

Η πρόταση που κατατέθηκε και αφορούσε στις δράσεις του Ιδρύματος  στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και στην ποιότητα και το εύρος των ιδρυματικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών δραστηριοτήτων και συνεργασιών , έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα αξιολόγησης.  

 Η απόκτηση του ECHE αποτελεί προαπαιτούμενο, ώστε να συμμετάσχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην μαθησιακή κινητικότητα ατόμων ή/και να συνεργαστεί με Ιδρύματα του εξωτερικού στο επίπεδο της καινοτομίας και των ορθών πρακτικών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2021-27.

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027