Φοιτητές/τριες με λιγότερες ευκαιρίες

Φοιτητές/τριες με λιγότερες ευκαιρίες

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας για Σπουδές ή Πρακτική στο εξωτερικό

με το πρόγραμμα Erasmus+ Δράση ΚΑ131

 

Η Ένταξη και Πολυμορφία – Inclusion and Diversity με σκοπό την πρόσβαση από όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/χουσες και την προώθηση προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς, για δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας, αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους του Προγράμματος Erasmus+ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-27 της δράσης Εrasmus+ KA131.  

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Υπεύθυνος Ένταξης και Πολυμορφίας (HEI Inclusion officer) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  είναι ο Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης, Εξωστρέφειας και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής κ. Ευστράτιος Γεωργούλας.

 

Προϋποθέσεις για τη λήψη συμπληρωματικής ενίσχυσης

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για Σπουδές ή Πρακτική άσκηση, καθώς και επιπλέον αποζημιώσεις για δαπάνες μετακίνησης, όπως περιγράφονται στα αντίστοιχα πεδία της Ιστοσελίδας για την Κινητικότητα Erasmus+ στο εξωτερικό για Σπουδές ή Πρακτική με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-27.

Για την ένταξη στην ομάδα φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να πληροί ένα τουλάχιστον από τα (1), (2) ή (3) συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια που ορίζει το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος και να καταθέσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που την τεκμηριώνουν.

 

Το σχετικό έγγραφο της ΕΜΣ/ΙΚΥ για τα Κριτήρια ένταξης και τα Δικαιολογητικά στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΑ131 σχέδιο 2021 είναι διαθέσιμο εδώ  

Το σχετικό έγγραφο της ΕΜΣ/ΙΚΥ για τα Κριτήρια ένταξης και τα Δικαιολογητικά στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΑ131 σχέδιο 2022 είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Φοιτητές/τριες που εντάσσονται με τα υπ' αρ. (2) ή (3) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματική επιπλέον ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών προκειμένου να μετακινηθούν στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+.  Η σχετική αίτηση για τη λήψη επιπλέον ενίσχυσης για την κάλυψη δαπανών είναι διαθέσιμη εδώ

 

Οι φοιτητές/τριες που δικαιούνται να λάβουν Συμπληρωματική Ενίσχυση σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, καλούνται να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο κοινωνικο-οικονομικό κριτήριο (1) ή συμπληρωμένη την ανωτέρω αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια (2) ή (3), μαζί με όλα τα υπόλοιπα έντυπα-δικαιολογητικά που καταθέτουν για την κινητικότητά τους, τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την αναχώρησή τους για το εξωτερικό.