Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

 

Για τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής" Κινητικότητας (ΚΑ 131) σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα για ΣΠΟΥΔΕΣ και ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, πατήστε εδώ.   Σημείωση: Ο πίνακας περιλαμβάνει τις διμερείς συμφωνίες της νέας προγραμματικής περιόδου Erasmus+ 2021-2027 και εμπλουτίζεται σε καθημερινή βάση.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής" Κινητικότητας (ΚΑ131), ευκαιρίες για κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές ή πρακτική άσκηση και για κινητικότητα μελών του Προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση, προσφέρονται στο πλαίσιο της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων European Reform University Alliance” (ERUA), στην οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει ως ιδρυματικό μέλος, με εταίρους τα Πανεπιστήμια: Université Paris 8 (Γαλλία), University of Konstanz (Γερμανία), New Bulgarian University (Βουλγαρία), Roskilde University (Δανία) και SWPS University of Social Sciences and Humanities (Πολωνία) , όπως εμφανίζονται στον πίνακα

Τα Ιδρύματα Χωρών Εταίρων – εκτός ΕΕ με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει συμφωνίες κινητικότητας Erasmus+ στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας  (ΚΑ 107) είναι διαθέσιμα εδώ. Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις κινητικότητας στις Χώρες-Εταίρους προκηρύσσονται ανά χώρα, γνωστικό αντικείμενο και τύπο κινητικότητας.