Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

 

Για τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας (ΚΑ 103) σε Χώρες του προγράμματος για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, πατήστε εδώ.

Σημείωση: Οι συμφωνίες με λήξη το 2020 και 2021 ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22.

Για τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας (ΚΑ 103) σε Χώρες του προγράμματος για ΣΠΟΥΔΕΣ, πατήστε εδώ.

Σημείωση: Οι συμφωνίες με λήξη το 2020 και 2021 ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22. Λόγω μετάβασης στη νέα προγραμματική περίοδο Erasmus+ 2021-2027 οι Διμερείς συμφωνίες του πίνακα ανανεώνονται σε καθημερινή βάση και εν δυνάμει ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.  

Τα Ιδρύματα Χωρών Εταίρων – εκτός ΕΕ με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει συμφωνίες κινητικότητας Erasmus+ στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας  (ΚΑ 107) είναι διαθέσιμα εδώ. Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις κινητικότητας στις Χώρες-Εταίρους προκηρύσσονται ανά χώρα, γνωστικό αντικείμενο και τύπο κινητικότητας.