Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

 

Για τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας (ΚΑ 103) σε Χώρες του προγράμματος για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, πατήστε εδώ.

Για τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας (ΚΑ 103) σε Χώρες του προγράμματος για ΣΠΟΥΔΕΣ, πατήστε εδώ.

Σημείωση: Λόγω μετάβασης στη νέα προγραμματική περίοδο Erasmus+ 2021-2027 οι Διμερείς συμφωνίες του πίνακα ανανεώνονται σε καθημερινή βάση και εν δυνάμει ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.  

Τα Ιδρύματα Χωρών Εταίρων – εκτός ΕΕ με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει συμφωνίες κινητικότητας Erasmus+ στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας  (ΚΑ 107) είναι διαθέσιμα εδώ. Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις κινητικότητας στις Χώρες-Εταίρους προκηρύσσονται ανά χώρα, γνωστικό αντικείμενο και τύπο κινητικότητας.