Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

 

Για τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής" Κινητικότητας (ΚΑ131) σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, πατήστε εδώ.

Για τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής" Κινητικότητας (ΚΑ 131) σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα για ΣΠΟΥΔΕΣ, πατήστε εδώ.

Σημείωση: Λόγω μετάβασης στη νέα προγραμματική περίοδο Erasmus+ 2021-2027 οι Διμερείς συμφωνίες του πίνακα ανανεώνονται σε καθημερινή βάση και εν δυνάμει ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 & 2023-24.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής" Κινητικότητας (ΚΑ131), ευκαιρίες για κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές ή πρακτική άσκηση και για κινητικότητα μελών του Προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση, προσφέρονται στο πλαίσιο της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων European Reform University Alliance” (ERUA), στην οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει ως ιδρυματικό μέλος, με εταίρους τα Πανεπιστήμια: Université Paris 8 (Γαλλία), University of Konstanz (Γερμανία), New Bulgarian University (Βουλγαρία), Roskilde University (Δανία) και SWPS University of Social Sciences and Humanities (Πολωνία) , όπως εμφανίζονται στον πίνακα

Τα Ιδρύματα Χωρών Εταίρων – εκτός ΕΕ με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει συμφωνίες κινητικότητας Erasmus+ στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας  (ΚΑ 107) είναι διαθέσιμα εδώ. Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις κινητικότητας στις Χώρες-Εταίρους προκηρύσσονται ανά χώρα, γνωστικό αντικείμενο και τύπο κινητικότητας.