Blended Intensive Programmes (BIP)

Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας

Blended Intensive Programs (ΒΙΡ)

 

Τί είναι τα Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας στο νέο Εrasmus+

Τα εντατικά προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (BIP)  είναι μια καινοτομία του νέου Προγράμματος Erasmus+ 2021-27, στη δράση ΚΑ131 «Κινητικότητα Φοιτητών/τριών και Προσωπικού των ΑΕΙ». Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της διαδικτυακής συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας, ομάδες φοιτητών/τριών ή προσωπικού πραγματοποιούν ως εκπαιδευόμενοι/νες βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία στο εξωτερικό σε συνδυασμό με μια υποχρεωτική εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Η εικονική συνιστώσα φέρνει κοντά τους/τις εκπαιδευόμενους/ες ώστε να μπορούν να εργάζονται μέσω διαδικτύου συλλογικά και ταυτόχρονα σε συγκεκριμένες εργασίες που ενσωματώνονται στο εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας και προσμετρώνται στα συνολικά μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας μπορούν να είναι ανοικτά σε φοιτητές/τριες και προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός των ιδρυμάτων που τα οργανώνουν.

Τα Εντατικά Προγράμματα οργανώνονται από τουλάχιστον 3 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν το Χάρτη Erasmus+ και βρίσκονται σε 3 διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. Για να υλοποιηθούν πρέπει να συμμετέχουν σ’ αυτά τουλάχιστον 15 (ή 20) φοιτητές/τριες από τα 2 (ή περισσότερα) συμμετέχοντα ιδρύματα που προέρχονται από διαφορετικές χώρες από το Ίδρυμα που φιλοξενεί το πρόγραμμα.

Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει κινητικότητα με φυσική παρουσία για διάστημα από 5 έως 30 ημέρες, η οποία συνδυάζεται υποχρεωτικά με εικονική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς τη διάρκεια της εικονικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS.

Από ποιόν οργανώνονται τα B.I.P. και πού υλοποιούνται

Το Ίδρυμα που συντονίζει την οργάνωση ενός BIP, αναπτύσσει την ιδέα ενός μικτού εντατικού προγράμματος όσον αφορά στο περιεχόμενο, στο κοινό – στόχο και στη συνεργασία. Το εντατικό πρόγραμμα (BIP) θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τα υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στη συνέχεια, αποφασίζεται από κοινού ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων του εντατικού προγράμματος με φυσική παρουσία.

Εάν ο τόπος αυτός είναι η χώρα του Ιδρύματος που συντονίζει το BIP, οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό που συμμετέχουν σ’ αυτό δεν προσμετρώνται στο σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών, ενώ το Ίδρυμα που οργανώνει και παράλληλα φιλοξενεί το πρόγραμμα, διαθέτει έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τη διοικητική οργάνωση και την κάλυψη εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών όλων των συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό που συμμετέχουν στο BIP, εάν αυτό υλοποιείται σε διαφορετικό Ίδρυμα-χώρα, χρηματοδοτούνται από τις θέσεις κινητικότητας Erasmus+ φοιτητών/τριών και προσωπικού του Ιδρύματος αποστολής.

Πώς χρηματοδοτείται η κινητικότητα των συμμετεχόντων/ουσών σε B.I.P. που υλοποιείται στο εξωτερικό.

Η χρηματοδότηση των μελών του προσωπικού για το διάστημα φυσικής παρουσίας στο εξωτερικό διέπεται από τους κανόνες  Κινητικότητας Erasmus+ για Διδασκαλία/Επιμόρφωση σε Χώρες του Προγράμματος. Το μέγιστο διάστημα λήψης ατομικής επιχορήγησης είναι 5 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού https://erasmus.aegean.gr/el/epimorfosi-didaskalia-klasiki-kinitikotita

Προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση Erasmus+ τα μέλη του Προσωπικού για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας που υλοποιείται στο εξωτερικό, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε σχετική Προκήρυξη του Ιδρύματος για Κινητικότητα του Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση σε Χώρες του Προγράμματος και να επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση των φοιτητών/τριών για το διάστημα φυσικής παρουσίας στο εξωτερικό διέπεται από τους χρηματοδοτικούς κανόνες της Μικτής - Βραχυχρόνιας Κινητικότητας Erasmus+ για Σπουδές σε Χώρες του Προγράμματος (δράση ΚΑ131), όπως παρουσιάζονται στον πίνακα.

Ωστόσο, οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση Erasmus+ για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας που υλοποιείται στο εξωτερικό, ακολουθούν διαφορετική διαδικασία, ανάλογα με το αν το Τμήμα τους συμμετέχει απλώς στην οργάνωση του Προγράμματος ή  είναι το ίδιο που την οργανώνει:

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B.I.P. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν σε Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας που διοργανώνεται στο εξωτερικό από το Τμήμα τους. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για κινητικότητα για σπουδές στο εξωτερικό, καθώς και η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από το Τμήμα τους και η επιλογή τους, με βάση τα κριτήρια επιλογής που το Τμήμα προσδιορίζει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Στη συνέχεια, και μετά την ενημέρωση του Γραφείου Erasmus+ για τον κατάλογο των φοιτητών/τριών που έχουν επιλεγεί, οι επιλεγέντες/γείσες καλούνται να ετοιμάσουν τα έντυπα που απαιτούνται για τη μετακίνησή τους, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα: https://erasmus.aegean.gr/el/spoydes - Μικτή - Βραχυχρόνια Κινητικότητα για Σπουδές, προκειμένου να λάβουν τη σχετική χρηματοδότηση της κινητικότητάς τους.

Το μέγιστο διάστημα λήψης ατομικής επιχορήγησης Erasmus+ είναι 5 ημέρες δραστηριότητας.  Φοιτητές/τριες που υπάγονται στην ομάδα με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση για τις δαπάνες ταξιδιού. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκτός από τα ακαδημαϊκά οφέλη του προγράμματος και την ατομική επιχορήγηση Erasmus+ από το Ίδρυμα αποστολής, λαμβάνουν και επιπλέον διευκολύνσεις από το Ίδρυμα που φιλοξενεί το Πρόγραμμα, μέσα από το κονδύλι του προγράμματος Erasmus+ που λαμβάνει το Ίδρυμα αυτό για την οργάνωση του B.I.P. Οι διευκολύνσεις μπορεί να αφορούν στην κάλυψη δαπανών διατροφής ή/και διαμονής ή μετακίνησης, για τις οποίες οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από το Τμήμα τους που συμμετέχει στη διοργάνωση του προγράμματος.

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS+ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B.I.P. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν σε Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας που διοργανώνεται στο εξωτερικό από Ιδρύματα εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά με τα οποία το Π.Α. έχει συνάψει διμερή συμφωνία Erasmus+, εφόσον υποβάλουν αίτηση και γίνουν δεκτοί/κτές από τους/τις διοργανωτές/τριες του Προγράμματος. Για να λάβουν χρηματοδότηση Erasmus+ για τη συμμετοχή τους σε αυτό  πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε σχετική Προκήρυξη του Ιδρύματος Κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Σπουδές σε Χώρες του Προγράμματος και να επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Και αντίστροφα: Φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί για κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε ένα BIP πρόγραμμα που οργανώνεται σε ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο το Π.Α. έχει συνάψει διμερή συμφωνία Erasmus+ και, εφόσον γίνουν δεκτοί/κτές από τους διοργανωτές του Εντατικού Προγράμματος, να ετοιμάσουν τα έντυπα που απαιτούνται για τη μετακίνησή τους, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα: https://erasmus.aegean.gr/el/spoydes - Μικτή - Βραχυχρόνια Κινητικότητα για Σπουδές.

Το μέγιστο διάστημα λήψης ατομικής επιχορήγησης Erasmus+ είναι 20 ημέρες. Φοιτητές/τριες που υπάγονται στην ομάδα με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση για τις δαπάνες ταξιδιού.

Η ενημέρωση των φοιτητών/τριών για Προγράμματα B.I.P. στο εξωτερικό που οργανώνονται από άλλα ιδρύματα μπορεί να γίνει από ατομική διερεύνηση στο διαδίκτυο, από ανακοινώσεις που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ και από ενημέρωση από τους Ακαδημαϊκά Υπεύθυνους Erasmus+ ή γενικότερα από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος.