Τμηματικοί/ές Υπεύθυνοι/ες

Σχολές & Τμήματα

Τμηματικά Υπεύθυνος/νη Erasmus+ (Αναπληρωτής/τρια Τ/Υ) 

Email Τμ. Υπεύθυνου/νης Erasmus+

 Email Αναπληρωτή/τριας Τ/Υ

Tηλέφωνο Τ//Υ

 Τηλέφωνο Αναπλ. Τ/Υ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

 

 

 

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Ελένη Γκαρά (αναπλ. Μέλος  Γεώργιος Πλακωτός)

egara@sa.aegean.gr

gplakotos@aegean.gr

22510 36337

22510 36343

Τμήμα Γεωγραφίας

Tscheulin Thomas (αναπλ. μέλος Γεώργιος Κορρές)

t.tscheulin@geo.aegean.gr 

gkorres@geo.aegean.gr

22510 36463

22510 36429

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Μαρία Ελένη Συρμαλή (Αναπλ. Μέλος Εμμανουήλ Σαββάκης)

mesyrmali@soc.aegean.gr

msavvakis@aegean.gr

22510 36558

22510 36556

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 

Χρήστος Καλλονιάτης (αναπλ. μέλος  Δέσποινα Πούλου)

chkallon@aegean.gr

d.poulou@aegean.gr

22510 36637

22510 36660

 

 

 

 

 

 

Σχολή Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή (αναπλ. Μέλος Μιχάλης Φουντουλάκης)

kalantzi@aegean.gr

fountoulakis@aegean.gr

22510 36204

22510 36288

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών

Ουρανία Τζωράκη (αναπλ. μέλος Δήμητρα Κίτσιου)

rania.tzoraki@aegean.gr

dkit@aegean.gr

22510 36840

22510 36819

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής

 Δημήτριος Σαρρής
(αναπλ. Μέλος Κωνσταντίνος Γιαγκίνης)

dsarris@aegean.gr

cgiaginis@aegean.gr

22540 83116 &
22510 83121

22510 83117

 

 

 

 

 

 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Χίος

 

 

 

 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στέλλα Ζούντα (αναπλ. μέλος Ελένη Γάκη)

szounta@aegean.gr

e.gaki@aegean.gr

22710 35165

22710 35161

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

Άννα Κοτρίκλα (αναπλ. μέλος Νικήτας Νικητάκος)

akotr@aegean.gr

nnik@aegean.gr

22710 35257

22710 35286

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 

Ανδρέας Παπαθεοδώρου (αναπλ. μέλος Γεωργία Παπαδοπούλου)

a.papatheodorou@aegean.gr

gpapadopoulou@aegean.gr

22710 35154

 22710 35346

 

 

 

 

 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

 

 

 

 

 

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

Στέλιος Ζήμερας (αναπλ. μέλος Παντελής Λάππας)

zimste@aegean.gr

pzlappas@aegean.gr

22730 82334

22730 82325

Τμήμα Μαθηματικών 

Ανδρέας Παπασαλούρος  (αναπλ. μέλος Βασίλειος Κουκουλογιάννης )

andpapas@aegean.gr

vkouk@aegean.gr

22730 82136

22730 82124

 

 

 

 

 

 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

 

 

 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εμμανουήλ Φωκίδης (αναπλ. μέλος Λυπουρλή Ελένη)

fokides@aegean.gr

lipourli@rhodes.aegean.gr

22410 99238

22410 99243

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Ελένη Νικολάου (αναπλ. μέλος Μαριάννα Μίσιου)

enikolaou@aegean.gr

missiou@aegean.gr

22410 99121

22410 99155

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

Γεώργιος Μαρκόπουλος (αναπλ. μέλος Μαρία Μηνά)

g.markopoulos@aegean.gr

m.mina@aegean.gr

22410 99342

22410 99345

 

 

 

 

 

 

Πολυτεχνική Σχολή

 

 

 

 

 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης 

Ιωάννης Μπαλτάς (αναπλ. μέλος Νικόλαος Αλεξόπουλος)

jmpaltas@aegean.gr

nalexop@aegean.gr

22710 35469

22710 35464

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Θεόδωρος Κωστούλας (αναπλ. μέλος Εργίνα Καβαλλιεράτου)

theodoros.kostoulas@aegean.gr

kavallieratou@aegean.gr

22730 82224

22730 82263

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 

Δημήτριος Ζήσης (αναπλ. Μέλος Ηλίας Ξυδιάς)

dzissis@aegean.gr

xidias@aegean.gr 

22810 97146

22810 97134