Τμηματικοί/ές Υπεύθυνοι/ες

Σχολές & Τμήματα

Τμηματικά Υπεύθυνος/νη Erasmus+ (Αναπληρωτής/τρια Τ/Υ) 

Email Τμ. Υπεύθυνου/νης Erasmus+

 Email Αναπληρωτή/τριας Τ/Υ

Tηλέφωνο Τ//Υ

 Τηλέφωνο Αναπλ. Τ/Υ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

 

 

 

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Ελένη Γκαρά (αναπλ. Μέλος  Ευαγγελία Πετρίδου)

egara@sa.aegean.gr

epetridou@sa.aegean.gr

22510 36337

22510 36333

Τμήμα Γεωγραφίας

Tscheulin Thomas (αναπλ. μέλος Γεώργιος Κορρές)

t.tscheulin@geo.aegean.gr 

gkorres@geo.aegean.gr

22510 36463

22510 36429

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Μαρία Μαρκαντωνάτου (Αναπλ. Μέλος Μαρία Ελένη Συρμαλή)

mmarkant@soc.aegean.gr

mesyrmali@soc.aegean.gr

22510 36510 

22510 36546

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 

Χρήστος Καλλονιάτης (αναπλ. μέλος  Δέσποινα Πούλου)

chkallon@aegean.gr

d.poulou@aegean.gr

22510 36637

22510 36660

 

 

 

 

 

 

Σχολή Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή (αναπλ. Μέλος Μιχάλης Φουντουλάκης)

kalantzi@aegean.gr 

fountoulakis@aegean.gr 

22510 36204

22510 36288

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών

Ουρανία Τζωράκη (αναπλ. μέλος Δήμητρα Κίτσιου)

rania.tzoraki@aegean.gr

dkit@aegean.gr

22510 36840

22510 36819

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής

 Δημήτριος Σαρρής
(αναπλ. Μέλος Κωνσταντίνος Γιαγκίνης)

 

dsarris@aegean.gr

cgiaginis@aegean.gr

22540 83116
&
22510 83121

22510 83117

 

 

 

 

 

 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Χίος

 

 

 

 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στέλλα Ζούντα (αναπλ. μέλος Ελένη Γάκη)

szounta@aegean.gr

e.gaki@aegean.gr

22710 35165

22710 35161

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

Ελένη Ιακωβάκη (αναπλ. μέλος Νικήτας Νικητάκος)

e.iakovaki@aegean.gr

nnik@aegean.gr

22710 35254

22710 35286

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 

Ανδρέας Παπαθεοδώρου (αναπλ. μέλος Θεόδωρος Σταυρινούδης)

a.papatheodorou@aegean.gr

tsta@ba.aegean.gr

22710 35154

 22710 35172

 

 

 

 

 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

 

 

 

 

 

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

Στέλιος Ζήμερας (αναπλ. μέλος Παντελής Λάππας)

zimste@aegean.gr

pzlappas@aegean.gr 

22730 82334

22730 82325

Τμήμα Μαθηματικών 

Νικολόπουλος Χρήστος  (αναπλ. Μέλος Νάστου Παναγιώτης )

cnikolo@aegean.gr

pnastou@aegean.gr

22730 82156

22730 82138

 

 

 

 

 

 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

 

 

 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εμμανουήλ Φωκίδης (αναπλ. μέλος Ελένη Λυπουρλή )

fokides@aegean.gr

lipourli@rhodes.aegean.gr

22410 99238

22410 99243

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Γουβιάς Διονύσιος (αναπλ. μέλος Παναγιώτης Σταμάτης)

dgouvias@rhodes.aegean.gr

stamatis@rhodes.aegean.gr

22410 99147

22410 99149

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

Παναγιώτης Κουσούλης (αναπλ. μέλος Σπυρίδων Συρόπουλος )

kousoulis@rhodes.aegean.gr

siropoulos@rhodes.aegean.gr

22410 99341

22410 99338

 

 

 

 

 

 

Πολυτεχνική Σχολή

 

 

 

 

 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης 

Αναστασία Κωνσταντέλου (αναπλ. μέλος Βασίλειος Ζεϊμπέκης)

a.konstantelou@fme.aegean.gr

 

vzeimp@fme.aegean.gr;

22710 35461


22710 35461& 22710 354685

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Θεόδωρος Κωστούλας (αναπλ. μέλος Εργίνα Καβαλλιεράτου)

theodoros.kostoulas@aegean.gr

kavallieratou@aegean.gr

22730 82224

22730 82263

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 

Δημήτριος Ζήσης (αναπλ. Μέλος Ηλίας Ξυδιάς)

dzissis@aegean.gr

xidias@aegean.gr 

22810 97146

22810 97134