Τμηματικοί/ές Υπεύθυνοι/ες

Σχολές & Τμήματα Τμηματικός Υπεύθυνος  Email   Tηλέφωνο   
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών           
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Ελένη Γκαρά (αναπλ. Μέλος  Ευαγγελία Πετρίδου) egara@sa.aegean.gr epetridou@sa.aegean.gr 22510 36337 22510 36333
Τμήμα Γεωγραφίας Tscheulin Thomas (αναπλ. μέλος Γεώργιος Κορρές) t.tscheulin@geo.aegean.gr gkorres@geo.aegean.gr 22510 36463 22510 36429
Τμήμα Κοινωνιολογίας  Μαρία Μαρκαντωνάτου (Αναπλ. Μέλος Ευστρ. Παπάνης) mmarkant@soc.aegean.gr e.papanis@soc.aegean.gr 22510 36510  22510 36520
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας  Χρήστος Καλλονιάτης (αναπλ. μέλος  Αναστασία Χουρμουζιάδη) chkallon@aegean.gr nassiah@aegean.gr 22510 36637 22510 36652
           
Σχολή Περιβάλλοντος           
Τμήμα Περιβάλλοντος Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή (αναπλ. Μέλος Μιχαήλ Φουντουλάκης ) kalantzi@aegean.gr fountoulakis@env.aegean.gr 22510 36204 22510 36288
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών

Ουρανία Τζωράκη (αναπλ. μέλος Γεώργιος Κόκκορης)

rania.tzoraki@aegean.gr gkok@aegean.gr 22510 36840 22510 36833
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής  Δημήτριος Σαρρής
(αναπλ. Μέλος Κωνσταντίνος Γιαγκίνης)
 

dsarris@aegean.gr

cgiagkinis@aegean.gr 22540 83116
&
22510 83121
22510 83117
           
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Χίος          
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Στέφανος Χαρακτινιώτης (αναπλ. μέλος Στέλλα Ζούντα) s.charaktiniotis@aegean.gr szounta@aegean.gr 22710 35145 22710 35165
Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  Άννα Κοτρίκλα (αναπλ. μέλος Ελένη Ιακωβάκη) akotr@aegean.gr e.iakovaki@aegean.gr 22710 35257 22710 35254
Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού  Ανδρέας Παπαθεοδώρου (αναπλ. μέλος Θεόδωρος Σταυρινούδης) a.papatheodorou@aegean.gr  tsta@ba.aegean.gr 22710 35154  22710 35172
           
Σχολή Θετικών Επιστημών           
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  Στέλιος Ζήμερας (αναπλ. Μέλος Πέτρος Χατζόπουλος) zimste@aegean.gr xatzopoulos@aegean.gr 22730 82334 22730 82332
Τμήμα Μαθηματικών  Νικολόπουλος Χρήστος  (αναπλ. Μέλος Νάστου Παναγιώτης ) cnikolo@aegean.gr pnastou@aegean.gr 22730 82156 22730 82138
           
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών          
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Εμμανουήλ Φωκίδης (αναπλ. μέλος Ελένη Λυπουρλή ) fokides@aegean.gr lipourli@rhodes.aegean.gr 22410 99238 22410 99243
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  Γουβιάς Διονύσιος (αναπλ. μέλος Γιώργος Φεσάκης) dgouvias@rhodes.aegean.gr gfesakis@rhodes.aegean.gr 22410 99147 22410 99151 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

Παναγιώτης Κουσούλης (αναπλ. μέλος Σπυρίδων Συρόπουλος )

kousoulis@rhodes.aegean.gr siropoulos@rhodes.aegean.gr 22410 99341 22410 99338
           
Πολυτεχνική Σχολή          
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης  Αναστασία Κωνσταντέλου (αναπλ. μέλος Βασίλειος Ζεϊμπέκης) a.konstantelou@fme.aegean.gr

 

vzeimp@fme.aegean.gr;

 

22710 35461
22710 35461& 22710 354685
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριάκων & Επικοινωνιακών Συστημάτων Ακριβή Βλάχου (αναπλ. μέλος Εργίνα Καβαλλιεράτου) avlachou@aegean.gr kavallieratou@aegean.gr - 22730 82263
Τμήμα Μηχανικών Σχεδιάσης Προϊόντων & Συστημάτων  Δημήτριος Ζήσης (αναπλ. Μέλος Ηλίας Ξυδιάς) dzissis@aegean.gr xidias@aegean.gr  22810 97146 22810 97134