Εγχειρίδιο Διαχείρισης Erasmus+

 

Στο αρχείο που ακολουθεί περιλαμβάνονται οδηγίες προς τους/τις μετακινούμενους/ες (φοιτητές/τριες, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για τη συμμετοχή στα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ 2014-20.

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Erasmus+ (2016-20)