Επικοινωνία

 

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

 

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Τηλέφωνο

+30 2251036021

Fax

+30 2251036029

Email

Vice-rector-aasw@aegean.gr

 

 

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων / Erasmus+ Office

 

 

Αναπλ. Προϊσταμένη

Χριστίνα Βαρκαράκη

Τηλέφωνο

+30 2251036165

Fax

+30 2251036089

Email

erasmus@aegean.gr; erasmus-icm@aegean.gr; tdap@aegean.gr

 

 

Κλασική Κινητικότητα

Ραλλού Ματζουράνη

Τηλέφωνο

+30 2251036118

Fax

+30 2251036089

Email

erasmus@aegean.gr

 

 

Κλασική Κινητικότητα

Έλενα Σπαθοπούλου

Τηλέφωνο

+30 2251036117

Fax

+30 2251036089

Email                  erasmus@aegean.gr
   
Διεθνής Κινητικότητα              Γεώργιος Κουφός     
Τηλέφωνο +30 2251036167
Fax    +30 2251036089
Email             erasmus-icm@aegean.gr
 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων / Erasmus+ Office

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών,

81100, Μυτιλήνη, Ελλάδα.

 

Website:

https://erasmus.aegean.gr

Skype:

Erasmus UAegean

Facebook:

https://www.facebook.com/erasmus.Uaegean