Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό κατά το ακαδ. Έτος 2018-2019